tisdag 28 februari 2017

Medlemsavgift 2017 / Jäsenmaksu 2017


Medlemsavgiften 2017 utskickad på email. Konrollera att du fått den.
Meddela till Anders Berg eller merenkurkun.taimen@gmail.com om
address förändringar eller om medlemsinfo inte kommit.
Medlemsavgiften skickas ut via email för att undvika onödiga postkostnader.

Vuoden 2017 jäsenmaksut on lähetetty sähköpostitse. Tarkista, että olet
saanut omasi. Ilmoita jäsentietosi muutokset A.Bergille tai seuran
postilaatikkoon: merenkurkun.taimen@gmail.com.
Jos olet vaille sähköpostiilmoitusta jäsenyydestä, ota yhteyttä em. tavaoilla.
Sähköinen jäsenviestintä säästää postikuluissa ja ajassa