Info


Kvarkens havsöring rf  är en nybildad förening från Korsholm.
Vi kommer att aktivt arbeta för att stöda havsöringbeståndet i Kvarkens havsområde.
Föreningen kommer att göra en årlig utplantering av havsöring (första hösten 2013),
ordna tävlingar, informationstillfällen och delta i olika evenemang. Mera långsiktigt mål
är att utreda om det är möjligt att etablera en egen öringstam i närområdet  bla. öring
som leker i mindre vattendrag och bäckar är intressanta alternativ.
Eftersom förekomsten av öring i våra vatten nästan helt är beroende av utplanteringar,
vill vi genom föreningen göra en årlig stödutplantering, för att förbättra  och befrämja
fritidsfisket, sportfisket och fisketurismen i regionen. Dessutom hoppas vi att det kan
öka intresset hos ungdomen att hitta fisket som hobby.

Merenkurkun taimen ry on vastaperustettu Mustasaarelainen yhdistys.
Tulemme tekemään työtä meritaimenkannan puolesta Merenkurkun alueella. Vuosittaiset
taimenten vaelluspoikasten istutukset aloitetaan syksyllä 2013. Toiminnan muotoja ovat
myös kilpailut , tietoiskut sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin.Pidemmän aikavälin
tavoitteena on selvittää lähialueen pienvesistöjen soveltuminen oman luonnonvaraisen
taimenkannan luomiseen.
Merenkurkun alueella meritaimenkanta on täysin riippuvainen vaelluspoikasten istutuksista.
Yhdistyksen toiminta tähtää juuri vaelluspoikasten vuosittaiseen tuki-istutukseen.
Yleistavoitteena on vapaa-ajankalastuksen, urheilukalastuksen sekä kalastusmatkailun
edistämiseen. Toivomme myös saavamme lisää nuoria kalastusharrastuksen pariin.