Medlem

Som medlem i Kvarkens havsöring / Merenkurkun taimen rf ry understöder du en årlig
utplantering av havsöring i Kvarkens havsområde och dessutom kan du som medlem
delta i föreningens verksamhet. Första utplanteringen sker hösten 2013.

Om någon vill bli medlem i föreningen kan ni skicka namn + adress + emailadress 
till merenkurkun.taimen@gmail.com så skickar vi kontonummer och referens.
Medlemsavgiften är 20€/år

Eller göra anmälan via anmälningsblanketten  Anmälningsblankett