måndag 16 maj 2016

Amarillon yhteistyö Merenkurkun taimen kanssa / Amarillos samarbete med Kvarkens havsöring


Jokaisesta myydystä House Burgerista lahjoitetaan 1€/annos Merenkurkun
taimenelle. Miksi ? Merenkurkun taimen tekee tärkeää työtä Merenkurkun
taimenkannan kasvattamiseksi. Nykyinen House Burger pihvi on valmistettu
hauesta ja lohesta.

För varje såld House Burger doneras 1€/portion till Kvarkens havsöring.
Varför? Kvarkens havsöring gör ett viktigt arbete för att förstärka havs-
öringstammen i Kvarken. Nuvarande House Burger biffen är gjord  av
gädda och lax.

Amarillo Vaasa

Amarillo/Vaasa facebook