måndag 3 augusti 2015

23.7.2015 Elfiske -Sähkökalastus

 23.7 gjordes årets elfiske  av föreningen/ Sähkökalastus 2015
Jaakko Muurimäki, Anders Berg och Pekka Mäkynen ( Foto)

Efter förra årets goda resultat var förväntningen stor. Hade ändå misstankar om att kläckningen hade gått sämre i år eftersom det fanns mycket öringrom kvar i boxarna då vi tog upp dom i slutet av maj.
Visade sig ganska snart att elfisket bara gav abborre och gädda. Orsakerna varför kläckningen inte
lyckats i år kan man bara spekulera om. Gav det extrema höga vattenflödet på våren dålig
vattenkvalitet eller kan orsaken ha varit  att boxarna täcktes med skräp och syrsättningen blev dålig ?
I vilket fall som helst vet vi att kläckningen  i bäcken kan lyckas och att yngelen växer fort ( 2014 ).
Nästa år tar vi nya tag och föreningen sätter ut 1,5 liter öringrom i slutet på mars 2016.

Vuoden 2014 mäti-istutusten hyvien tulosten jälkeen odotukset olivat kovat. Toukokuun lopussa huomattiin, että kehittymätöntä mätiä oli enemmän tänä vuonna. Tuolloin korit kerättiin pois. Sähkökalastus tuotti vain haukia ja ahvenia. Oliko syynä veden huono laatu vai levän peittämien korien takia mädin huono hapensaanti? Voimme vain arvailla. V. 2014 kokemukset osoittivat kuitenkin, että kuoriutuminen voi onnistua ja poikaset kasvavat nopeasti. Vuonna 2016 kokeilemme jälleen maaliskuussa n. 1,5 ltr mätiä. Toivoa ei ole heitetty!